Katedra Fotografii UAP - logo

Anna Polakowska

Urodziła się w 1991 r. w mieście Madison, w stanie Wisconsin. Wychowała się w Warszawie, obecnie jest na drugim roku studiów magisterskich na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.
Eksperymentuje, bada. Ostatnio pogłębia swoje zainteresowanie eksploracją kosmosu przez człowieka. Ciekawi ją konfrontacja badawczego spojrzenia na ten temat w starciu z romantycznym marzeniem ludzkości o poskromieniu tego, co nieposkramialne i silniejsze od niej.