Katedra Fotografii UAP - logo

Joanna Kozera

 Urodzona w 1982 r. w Warszawie absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na kierunku fotografia. Jest prezeską Stowarzyszenia Rozwoju w Biały Dzień oraz członkinią Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna, a także współtwórczynią i menadżerką Pracowni Duży Pokój, w której pracuje na co dzień. Działa jako badaczka społeczna, koordynatorka i kuratorka kilkunastu projektów z pogranicza kultury, sztuki oraz animacji i sztuki społecznej dofinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Narodowego Centrum Kultury, Ambasady Holandii oraz innych. Jest również finalistką konkursu Artystyczna Podróż Hestii 2015.