Katedra Fotografii UAP - logo

Katarzyna Hoffmann

 Urodzona w 1991 r. absolwentka Strategii Kuratorskich i Promocji Kultury na Wydziale Edukacji Artystycznej w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Obecnie studiuje fotografię w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Tworzy projekty interdyscyplinarne, łącząc zagadnienia sztuki i nauki.
Brała udział w wielu wystawach zbiorowych w Polsce, m.in. w Galerii Wozownia w Toruniu oraz Galerii Sztuki Współczesnej Profil w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Jej prace brały udział w wystawach organizowanych w ramach krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, m.in. „Games Rules” w ramach Międzynarodowego Projektu „FLOW-WORD WATER DAY” w ramach Światowego Sympozjum Dnia Wody UNESCO, „Sonus Spatiis” towarzyszącej III Konferencji Naukowo-Dydaktycznej Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Była również laureatką ogólnopolskiego konkursu „Antropocen. Postęp i Katastrofa” w ramach II edycji interdyscyplinarnego projektu FLOW-FALLOUTSKIES / BAD WEATHER. Działa także jako kuratorka wystaw, m.in. „Mglista strefa” w MONA Inner Spaces Muzeum Sztuki Najnowszej w Poznaniu.