Katedra Fotografii UAP - logo

Marta Stachowska

 Urodzona w 1983 r. artystka wizualna, która w swojej pracy najczęściej wykorzystuje fotografię, animację oraz wideo. Związana z Poznaniem, gdzie obecnie studiuje Fotografię na Uniwersytecie Artystycznym. W swoich pracach stara się poszukiwać momentów zachwiania lub nawet nawrócenia, być może tylko pozornie stałych procesów, zachodzących w otaczającej nas przestrzeni.