Martyna Rosmanowska

 Urodzona w 1990 roku w Wągrowcu studentka Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Od kilku lat czynnie działa w Kole Naukowym „EduArt”, w którym zajmuje się organizacją wystaw, warsztatów, a także rozwija swoje pasje dotyczące przede wszystkim fotografii analogowej. Na swoim koncie ma kilka wystaw zbiorowych z różnych dziedzin sztuki.


Martyna Rosmanowska - bez tytułu

Martyna Rosmanowska – bez tytułu