Michał Kałużny

Urodzony w 1974 roku. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na kierunku fotografii. Dyplom otrzymał w 2004 roku w pracowni fotografii intermedialnej, a jego promotorami byli prof. Stefan Wojnecki oraz Krzysztof Baranowski. Prowadził zajęcia z fotografii w Miejskim Ośrodku Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie. Obecnie zajmuje się fotografią, oraz cyfrowymi przetworzeniami obrazu foto oraz video. Od początku specjalizuje się w astrofotografii głębokiego nieba, dzięki czemu od 2006 r. we współpracy z Polskim Towarzystwem Astronomicznym wydaje kalendarze Astrofotografii Amatorskiej. W 2012 r. współorganizował i prowadził I Polsko-Szwajcarskie Warsztaty Astrofotografii w Lesznie oraz Warsztaty Astrofotografii AstroShot Delta Optical w Tucznie. Współpracuje jako redaktor z magazynami o astronomii: „Urania”, „Postępy Astronomii”, „Vademecum Miłośnika Astronomii” oraz „Komputer Świat” i Optyczne.pl. Zdjęcia o tematyce astronomiczne publikował w kilkudziesięciu różnych książkach i wydawnictwach, m.in. jako pierwszy Polak w anglojęzycznym „Sky&Telescope”.

O prezentowanym na wystawie projekcie Sylwia Erbert-Hoja w artykule „Trzy spojrzenia” w magazynie „FORMAT” nr 48 wypowiedziała się następująco:

„Poszukiwanie granicy pomiędzy materią obrazu zatrzymanego w fotografii a rzeczywistym obrazem tu i teraz jest wyzwaniem. Czy możliwe jest nadanie nowej wartości obrazom? Obrazom, które z każdej strony natrętnie nas atakują, kuszą swą atrakcyjnością i zarazem odpychają pokazywaną przemocą, agresją. Na ile potrafimy tę rzeczywistość wykorzystać, by stanowiła dla nas wartość duchową? Czy jest to możliwe? W którym momencie jest fotografia wobec szokującej ilości – nasyconych emocjami różnej barwy – emitowanych obrazów? Czy nadal jest zapisem czasu, zanotowaniem miejsc wreszcie zatrzymanych w kadrze ludzi, sytuacji, a raczej stanów, przeżyć? A co dzieje się z obrazem zauważonym przez artystę, zachowanym w formie elektronicznej, zanim znajdzie zwizualizowaną formę zaistnienia, np. na ekranie komputera? Fotografia ukazuje realność, której nie ma. Zatrzymany kadr trwa i zaświadcza o tym, co przeminęło. Ale czy tylko to?


Prace Artysty

M35

M42

M45