MICHAŁ MARTYCHOWIEC

Urodzony w 1987 r. twórca intedyscyplinarny działający w obszarze fotografii, wideo, rysunku, neonów oraz multimedialnych instalacji. Otrzymał dyplom z wyróżnieniem w dziedzinie sztuk pięknych na Central Saint Martin College of Art and Design. Mieszka i tworzy w Berlinie i Londynie.

W swojej praktyce artystycznej inspiruje się sztuką klasyczną i antyczną, a ponadto filozofią oraz estetyką Dalekiego Wschodu. Intelektualny charakter jego ostatnich instalacji wskazuje na większe zwrócenie uwagi na tradycję XX-wiecznego konceptualizmu. Martychowiec korzysta z tej tradycji, by skonstruować swój własny język artystyczny. Innym interesującym aspektem jego dzieł jest uwzględnienie dokumentacyjnej roli poszczególnych projektów, w których autor kreuje swoją własną narrację fotografując wybrane fragmenty dzieł innych artystów, by następnie na ich bazie stworzyć mozaikę nowych kontekstów. Pierwszym tego typu projekt zrealizowany został na wystawie „Awake and Dream” w Palazzo Dona w Wenecji, a w innym projekcie wykorzystane zostało nagranie wideo „Pénétrables” Jesusa Rafaela Soto. Ta praca wideo prezentowana była wraz z wczesnymi dziełami Soto podczas Signum Project w Łodzi w 2015 r. Uczestniczył m.in. w wystawach: „Awake and Dream”, Palazzo dona, Signum Foundation, Wenecja (2009), „Powtórka z teorii widzenia”, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa (2010), „Awake and Dream. Documentation”, Patio Art Centre, 2. Festiwal Sztuka i Dokumentacja, Łódź (2010), „Destination”, galleria upp, Wenecja (2011), „Stone in Water”, instalacja site-specific, Palazzo Rizzo Patarol, Wenecja (2011), „Future Landscape”, Forte Marghera – Parco del Contemporaneo, Wenecja (2012), „La Chambre de Labastrie”, Wenecja (2013), „In Memory”, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa (2013), „In Memory”, instalacja site-specific, Ko-So-Yu, Yamashiro Onsen, Kaga, Japonia (2013), „I want to be a futurist”, Videoinsight Center, Turyn (2014), „Pré-Pénétrables”, Signum Project, Łódź (2015).


Prace Artysty