Stefan Wojnecki

Stefan Wojnecki


Urodzony w 1929 r. w Poznaniu. Twórca, animator i teoretyk fotografii. Od 1952 roku był członkiem, a później prezesem, Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego. Od 1971 członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Pracuje w dzisiejszym Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (dawniej PWSSP i ASP), gdzie w latach 1987 – 1993 był Dziekanem Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby na stanowisku docenta. W 1993 otrzymał tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych, jako pierwszy w Polsce z dyscypliny artystycznej fotografii. Obecnie kieruje Pracownią Fotografii Komputerowej w UAP, a od 1999 jest prof. zw. w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Zainicjował w 1998 roku utworzenie Naukowego Towarzystwa Fotografii, gdzie pełni funkcję prezesa.

Brał udział w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych oraz w około stu wystawach zbiorowych. Był również kuratorem kilkudziesięciu imprez fotograficznych – wystaw, plenerów, warsztatów, sympozjów i seminariów o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym, w tym cyklicznych. Kierował sześcioma Międzynarodowymi Warsztatami Fotograficznymi PROFILE w latach 1991 – 2000. Wojnecki jest autorem kilkudziesięciu artykułów i dłuższych tekstów teoretycznych oraz redaktorem kilku wydawnictw zbiorowych z zakresu fotografii.


patronat honorowy

Patronat

 

 

Organizatorzy

Partner logistyczny

Partnerzy

Patroni medialni