Katedra Fotografii UAP - logo

Tomasz Chowaniec

 Urodzony w 1994 r. w Zakopanem, od 2013 r. student fotografii w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Interesuje go szeroko rozumiany krajobraz, relacje człowieka z naturą oraz zagrożenia z niej wynikające, jak również fotograficzne działania eksperymentalne. W swoich pracach stara się wykraczać poza dwuwymiarowe ramy fotografii, angażując także inne zmysły odbiorców.