Władysław Nielipiński

Kulturoznawca, animator kultury i fotograf. Absolwent Zasadniczej Szkoły Skórzanej i Technikum Przemysłu Skórzanego dla pracujących WZO w Gnieźnie. Do 1986 r. był zatrudniony jako brygadzista produkcji na wydziałach montażu i „300”. Równocześnie od 1979 r. pracował jako nieetatowy instruktor fotografii w Zakładowym Domu Kultury Wielkopolskich Zakładów Obuwia „Polania” w Gnieźnie, a w latach 1987-1991 był jego kierownikiem.
Od 2002 r. – pracuje w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu jako instruktor ds. fotografii, wspierając działalność wielkopolskich klubów, towarzystw fotograficznych i osób prywatnych. Jest organizatorem licznych wystaw, konkursów fotograficznych, plenerów, i warsztatów artystycznych.


„Trzecia zmiana”

Opowieść o pracy i pracownikach, trudzie, zmęczeniu, przerwie na papierosa. Zdjęcia zostały wykonane w 1986 r , ale pozwalają na poszukiwanie analogii do współczesnych warunków pracy. Przyczynek do dyskusji o przemyśle gnieźnieńskim, o miejscach pracy w Gnieźnie kiedyś i obecnie. O tradycji i historii miasta, które w drugiej połowie XX w. Było jednym z ważniejszych ośrodków przemysłu lekkiego w Polsce. O szacunku do tej tradycji i pamięci o niej. Historyczność tematu wzmocniona zostaje historyczną już metodą analogową w jakiej odbitki zostały wykonane. Mamy więc jedność treści i formy – opowiadanie o przeszłości w technologii adekwatnej dla tych czasów. Prezentowane na wystawie powiększenia w tradycyjnej technice na papierze barytowym wykonał w w 2015 r. Bogusław Biegowski.. Wystawa w obecnym kształcie miała swoją premierę 30.06.2015 r. w Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna