Konferencja naukowa „Edukacyjny potencjał fotografii”

Konferencja naukowa „Edukacyjny potencjał fotografii”
Termin: 3 grudnia (wtorek) i 4 grudnia (środa) 2015
Organizatorzy: Wydział Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Centrum Praktyk Edukacyjnych w Poznaniu

Miejsce konferencji:
sala nr 1, Biblioteka Raczyńskich, Plac Wolności 19

Konferencja towarzyszy 9. edycji Biennale Fotografii w Poznaniu, organizowanemu przez Galerię Miejską „Arsenał” i Centrum Kultury Zamek.

Program Konferencji – dokument PDF


Konferencja poświęcona jest niejednoznacznemu statusowi fotografii w praktykach edukacyjnych: z jednej strony jest ona narzędziem (wizualizacją, ilustracją, techniką) w pracy edukacyjnej, z drugiej – sama jest przedmiotem nauki i metadyskursem teoretycznym. Wiedza o tym, czym jest fotografia, jako specyficzne medium pośredniczące między ludzkim doświadczeniem świata i rzeczywistością, jest niezbędna we współczesności, posługującej się w dużej mierze za pomocą komunikatów wizualnych. Bez umiejętności ich konstruowania oraz interpretowania zarówno twórcy, jak i użytkownicy obrazów są bezbronni.

Wiele lat temu Walter Benjamin pytał: „czyż nie jest gorszy od analfabety fotograf nieumiejący odczytać własnych zdjęć?”. Niemal sto lat później problem analfabetyzmu wizualnego (także cyfrowego) nie stracił na znaczeniu. Dlatego też zwracamy uwagę na rolę edukacji fotograficznej i fotografii w edukacji.

Konferencja zaprosić miała do przemyślenia zastosowań fotografii w edukacji naukowej i artystycznej, ale też do rozpoznania sposobów poszerzania wiedzy o wizualnym potencjale obrazów fotograficznych. Jej celem jest również konfrontacja stanowisk badaczy z obszaru nauk ścisłych i przyrodniczych z opiniami humanistów i artystów.

Prelegentom zaproponowana następujące tematy do dyskusji:

  1. Fotografia jako narzędzie edukacji.
  2. Fotografia naukowa jako materiał artystyczny.
  3. Obraz – narzędzie nauki.

Konferencji towarzyszyć będzie wykład gościnny. Planowana jest również publikacja, zawierająca najważniejsze teksty z konferencji.

 


 

Komitet organizacyjny:

dr hab. Marianna Michałowska IK UAM

dr Justyna Ryczek WEA UAP

dr Maciej Szymanowicz UAM

dr Agata Skórzyńska CPE