Centrum Kultury „Zamek”


to największa instytucja upowszechniania kultury w Wielkopolsce i jedna z największych instytucji tego typu w Polsce.

Centrum Kultury „Zamek” jest instytucją interdyscyplinarną, prezentującą najciekawsze zjawiska kultury współczesnej, w której przenikają się i uzupełniają wzajemnie sztuki wizualne, teatr, film, muzyka i literatura. Naszym celem jest zaspokajanie różnorodnych celów odbiorców oraz rozwój ich indywidualnych kompetencji i wrażliwości. Chcemy także być miejscem eksperymentu artystycznego poprzez stwarzanie twórcom warunków do realizacji dzieł i spotkań z odbiorcami.


Adres:

Centrum Kultury „Zamek”
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
tel. (61) 64-65-276

www.zamek.poznan.pl
www.ckzamek.pl