Ciemnica


Ciemnica prowadzi najróżniejsze warsztaty dotyczące fotografii zarówno cyfrowej, jak i analogowej, dla wszystkich grup wiekowych i poziomów umiejętności. W Republice Sztuki Tłusta Langusta, w której mieści się Ciemnica, organizowane są najróżniejsze spotkania i warsztaty okołofotograficzne.
Można też z łatwością zaopatrzyć się w filmy i papiery światłoczułe, korzystając z porad zawodowych fotografów. Ciemnica oferuje również wynajęcie ciemni, w której można samodzielnie wywołać film, przygotować prace na konkurs czy przeładować aparat.
Ciemnica otwarta jest na sugestie i propozycje współpracy.

Dyżur fotograficzny odbywa się w każdy czwartek o godz. 17:00 – 19:00.


Adres:

Ciemnica

Republika Sztuki Tłusta Langusta

ul. Gwarna 11

61-720 Poznań

tel. 509-828-853

ciemnica.tl@gmail.com