Galeria Fotografii pf


Galeria Fotografii pf jest jednym z nielicznych miejsc w Polsce, w którym od ponad 20 lat konsekwentnie prezentowane są najważniejsze dokonania fotografii, zarówno współczesnej, jak i historycznej. Głównym obszarem działalności Galerii jest prezentacja dorobku pokolenia młodych, polskich fotografów oraz artystów międzynarodowych ale także wystawy monograficzne – poświęcone klasykom fotografii, nestorom poznańskiego środowiska fotograficznego oraz projekty tematyczne.


Adres:

Galeria Fotografii pf
Centrum Kultury „Zamek”
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
tel. 607-609-029

www.zamek.poznan.pl
www.ckzamek.pl