Tarcie i grawitacja.

Wernisaż Jakuba Jasiukiewicza


Rodríguez Gallery


Rodríguez Gallery jest galerią sztuki współczesnej, powstającą w Poznaniu przy ulicy Wodnej. W pierwszej fazie naszej działalności do współpracy zapraszać będziemy twórców młodego i średniego pokolenia. Naszym głównym celem będzie prezentacja oraz promocja różnorodnych i najciekawszych według nas zjawisk w sztuce polskiej. Jednocześnie zamierzamy rozwijać program międzynarodowy. Przedstawiając twórczość artystów z zagranicy pragniemy wzbogacić panoramę artystyczną w Polsce, pobudzić widzów do zadawania twórczych pytań i poszukiwania nowych problemów.

Jednym z naszych podstawowych zadań będzie również bliska współpraca zarówno z artystami, jak i z kuratorami. Zależy nam, aby galeria była miejscem otwartym na różne rodzaje form i postaw artystycznych, które pozwoli artystom realizować ich twórcze projekty. W naszym przekonaniu galeria powinna być miejsce żywym, inspirującym i pobudzającym kulturę, w którym spotykać mogą się najróżniejsze idee. Istotną częścią naszego programu będą więc organizowane przez nas wydarzenia towarzyszące, panele dyskusyjne, rozmowy, wykłady i koncerty.

Promując ambitne, wymagające przedsięwzięcia mamy nadzieję stać się ważnym miejscem na mapie naszego miasta oraz kraju.


Adres:

Rodríguez Gallery

ul. Wodna 13/4

61-782 Poznań

rodriguezgallery.com