Promocja kolejnego zeszytu z serii „Fotografowie Wielkopolski” (Marianna Michałowska, „Myślenie fotografią”)

Promocja kolejnego zeszytu z serii „Fotografowie Wielkopolski”  (Marianna Michałowska, „Myślenie fotografią”)
Termin: 19 listopada (czwartek) 2015, godz. 18:00
Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, sala wykładowa

Seria wydawnicza „Fotografowie Wielkopolski” to rozmowy Krzysztofa Szymoniaka z działającymi w naszym województwie, interesującymi przedstawicielami świata fotograficznego, których aktywność często jest nieznana bądź znana, ale tylko w ograniczonym zakresie. Publikacje mają w przystępnej formie udostępnić szerszej publiczności ich dorobek, pozwolić poznać ich myśl teoretyczną, a poza tym stanowić przyczynek do dalszych badań nad rozwojem ruchu fotograficznego w Wielkopolsce.
Wydaniu każdego kolejnego zeszytu towarzyszy konferencja promocyjna, podczas której autor, wspólnie z bohaterem danego tomiku, spotykają sie z zainteresowanymi uczestnikami życia kulturalnego, dziennikarzami i animatorami kultury, omawiają założenia ideowe serii i problematykę danego zeszytu. Do chwili obecnej wydano 24 takie zeszyty, a w roli rozmówców wystąpili m.in.: Paweł Kosicki, Piotr Chojnacki, Mariusz Forecki, Stefan Wojnecki, Wojciech Beszterda, Maciej Mańkowski, Waldemar Śliwczyński, Henryk Król. Krzysztof Szymoniak to – związany z Kępnem, Gnieznem i Poznaniem – fotografujący dziennikarz, nauczyciel akademicki i poeta.
Marianna Michałowska urodziła się w 1970 r. w Gdańsku. Jest adiunktem w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz absolwentką UAM i Studium Fotografii Profesjonalnej Akademii Sztuk Pięknych (obecnie Uniwersytetu Artystycznego) w Poznaniu. Doktoryzowała się w Instytucie Kulturoznawstwa UAM, a habilitację obroniła na Wydziale Nauk Społecznych UAM. Prowadzi badania nad sferą wizualną współczesnej kultury artystycznej, zajmując się fotografią i studiami miejskimi.