Wernisaż:

sobota, 14 listopada 2015, godz. 15:00


Czas trwania wystawy:

14 listopada – 13 grudnia 2015
Eksploracje. Między naukowością a topografią

wystawa główna 9. edycji Biennale Fotografii

KURATOR:
Sławomir Tobis


Związki fotografii z nauką istnieją niejako od zawsze – noszą wręcz znamię grzechu pierworodnego. Fotografia, jako nowe medium, powstała dzięki trwającym wiele dekad naukowym dociekaniom szeregu badaczy koncentrujących się na zjawisku światłoczułości. Metodologia ich pracy wymagała systematyczności oraz wykonania dużej liczby eksperymentów, które w efekcie doprowadziły do powstania różnych technik, wykorzystanych następnie do obrazowania. Obraz Josepha Nicéphore’a Niépce’a z roku 1826 (lub 1827), uważany za pierwszą fotografię w dziejach ludzkości, powstał w technice heliografii, wykorzystującej światłoczułość asfaltu syryjskiego. W roku 1839 świat dowiedział się o wynalazkach dagerotypii i talbotypii, umożliwiających mechaniczną rejestrację rzeczywistości za pomocą światła. W roku 1895 Wilhelm Conrad Röntgen (późniejszy pierwszy laureat nagrody Nobla w dziedzinie fizyki) stał się sprawcą kolejnej rewolucji w obrazowaniu – dzięki odkrytemu przez siebie promieniowaniu X. Pierwsza fotografia rentgenowska pokazywała szkielet dłoni małżonki wynalazcy, natomiast dzisiejsi twórcy wykorzystują tę technologię w sposób kreatywny, daleki od suchej dokumentacji lub diagnostyki medycznej, z którymi zwykle kojarzone są aparaty rentgenowskie.


Adres:

Galeria Miejska „Arsenał”
Stary Rynek 6
61-772 Poznań
tel. (61) 852-95-01

www.arsenal.art.pl
e-mail: arsenal@arsenal.art.pl


patronat honorowy

Patronat

 

 

Organizatorzy

Partner logistyczny

Partnerzy

Patroni medialni