Wernisaż:

czwartek | 19 listopada | 2015 | godz. 20:00


Termin:

19 listopada – 26 listopada 2015


Miejsce:

dawna księgarnia / dom książki / im. Adama Mickiewicza

ul. Gwarna 13

61-701 Poznań


Organizator wystawy: Ciemnica

Współpraca:


„Moja Wielkopolska – analog (aneks)”

wystawa towarzysząca 9. edycji Biennale Fotografii

W trakcie przygotowań do wystawy prac nadesłanych na tegoroczną edycję konkursu fotograficznego „Moja Wielkopolska – analog”, organizowanego od wielu lat przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, najpierw pojawił się pomysł, a później możliwość poszerzenia wystawy o prace, które nie mieściły się w tematyce konkursu. Pretekstem była środowiskowa dyskusja nad tematycznym ograniczeniem nadsyłania prac, które poza wykonaniem technikami analogowymi, musiały tematycznie odnosić się do szeroko pojętego hasła „Moja Wielkopolska”. Jako konkluzja tej debaty pojawiła się potrzeba konfrontacji wyobrażeń z rzeczywistością.

Organizując otwartą dla wszystkich prezentację, postanowiono zbadać kondycję wielkopolskiej fotografii analogowej. Wspólnie z autorami organizatorzy chcą zastanowić się, czy możliwe jest jeszcze fotograficzne życie poza-cyfrowe. Chcą zapytać o sens użytkowania utopijnych technologii, motywację autorów i czy ewentualnie można podjąć jakieś wspólne działania w celu ochrony tradycyjnych procesów fotograficznych, traktowanych jako niematerialne dziedzictwo kultury.

Prezentowane w wyjątkowym miejscu, bo w budynku dawnej księgarni im. A. Mickiewicza przy ul. Gwarnej 13 w Poznaniu, fotografie wielkopolskich twórców może choć częściowo dadzą odpowiedź na postawione tu pytania.


Pytanie o sens używania niecyfrowej fotografii powraca zarówno podczas trwania Biennale Fotografii, jak i na zajęciach, organizowanych w Ciemnicy. Wydaje się, że są to techniki przestarzałe i w dzisiejszych czasach już bezsensowne, jeśli autorowi zależy jedynie na rejestracji obrazu. Zastosowanie ich można tłumaczyć szczególnym wpływem na wydźwięk obrazu, łączeniem archaicznych technik z tematem przemijania. Powrót niektórych twórców do wykorzystywania właściwości substancji światłoczułych może być spowodowany tęsknotą za bardziej odpowiedzialnym podejściem do fotografii, podejściem które wymaga więcej wiedzy i dokładności, a co za tym idzie – nie bezmyślnego używania aparatu i nazywania tego sztuką.
Co może niekiedy zaskakiwać, do przestrzeni poświęconej fotografii w pewien sposób dawnej, najczęściej przychodzą osoby niemające żadnych wspomnień z czasów monopolu światłoczułości, wręcz przeciwnie – to fotografia cyfrowa jest dla nich tym pierwszym sposobem wykonywania zdjęć, bardziej naturalnym i zakorzenionym w świadomości, gdyż wychowały się już po przełomie technologicznym w fotografii. Gdy przychodzą do Ciemnicy, nie stają na froncie tradycji i nie walczą zaciekle z „tą zepsutą” nowoczesnością. Forma, jaką jest fotografia analogowa, jest dla nich innym sposobem, czymś nowym i intrygującym, wcześniej niepoznanym, sposobem, który może koegzystować z innymi sposobami, gdyż każdy z nich ma swój odrębny charakter. Konieczność dokładnego przemyślenia każdego z utrwalonych obrazów, obca w świecie gdzie aparat został już wbudowany we wszystkie możliwe urządzenia, stwarza możliwość głębszej świadomości tego, co chciałoby się powiedzieć i pokazać.
W Ciemnicy piękne jest to, że fotografia analogowa nie kojarzy się jednoznacznie z czymś, co minęło, a teraz jest odgrzebywane z popiołów pod przykryciem poszanowania dla tradycji czy „właściwej” fotografii. Że nauka czegoś wcześniej nieznanego staje się pretekstem do tworzenia.

 

Zuzanna Żak


Miejsce:

dawna księgarnia / dom książki / im. Adama Mickiewicza

ul. Gwarna 13

61-701 Poznań


patronat honorowy

Patronat

 

 

Organizatorzy

Partner logistyczny

Partnerzy

Patroni medialni